Още през 2010 г.  световноизвестният астрофизик Стивън Хокинг предупреждаваше, че извънземен разум по всяка вероятност съществува и също така представлява сериозна опасност.

Според британския учен извънземен живот със сигурност съществува на най-невероятни места в Космоса – дори в ядрата на звезди или в дълбокия вакуум на междузвездното пространство.

Логиката на Хокинг е проста: всяка от 100-те милиарда галактики във Вселената се състои от стотици милиони звезди. В такава компания Земята едва ли е единствената планета с биосфера.

За моя математически ум самите числа правят мисълта за извънземни абсолютно рационална, казва Хокинг. Истинският проблем за него е да се предположи какви точно може да са тези живи форми.

Следвайки подобна проста логика, ученият предполага, че огромната част от извънземните ще са във вид на бактерии или низши животни – каквито са преобладавали на Земята през повечето време.

Хокинг стига до извода, че някои форми на живот може да се окажат разумни и да представляват заплаха. Според него срещата с такива видове може да се окаже катастрофална за човечеството.

Един от плашещите сценарии е скитащи извънземни да нападнат Земята за снабдяване с ресурси, след което да отминат като рояк скакалци. В картини, напомнящи филма “Денят на независимостта”, Хокинг обрисува възможността такива популации от извънземни да живеят на огромни кораби, след като са изчерпали ресурсите на планетите си.