Има ли Бог? Ето какво отговаря на този въпрос прословутият физик Стивън Хокинг.

„Свободни сме да вярваме в каквото си искаме, но според мен най-простото обяснение е, че няма Бог – казва Хокинг месеци преди смъртта си пред Сара Кнаптън, редактор на научния отдел към британския „Телеграф“. – Никой не е създал Вселената и никой не управлява съдбата ни. Това ме води до дълбоко прозрение – вероятно няма нито рай, нито живот след смъртта. Мисля, че вярата в живота след смъртта е просто пожелателно мислене. Сблъсква се с всичко, което знаем в науката. Мисля, че когато умрем, се превръщаме отново в пръст. Но в известен смисъл продължаваме да живеем чрез нашето влияние и чрез гените, които сме предали на децата си.“

„Дали Вселената води началото си от Бог по неизвестни нам причини или е била предопределена от законите на науката? Според мен вярно е второто твърдение. Ако искате, можете да наричате законите на науката „Бог“, но това би било едно лично божество, което няма как да срещнете и да разпитвате“, казва Хокинг. 

Стивън Хокинг - автор на книги и статии за новите открития и идеи за Вселената и нейното зараждане, включително и на популярната „Кратка история на времето“ (A Brief History of Time, 1988), която му спечелва международна известност.