„Не превръщайте тялото си в гроб на душата си.“ (Питагор)

Питагор е древногръцки математик и философ, създател на религиозно-философската школа на питагорейството. В неговата биография е трудно да се разграничат фактите от легендите. Въпреки научните изследвания той остава една от най-загадъчните личности на античността.