„Ако можеш да си орел, не се напъвай да си пръв сред гаргите!" (Питагор)

Питагор е древногръцки математик и философ, създател на религиозно-философската школа на питагорейството.