Искат ли двойките да са винаги щастливи, партньорите трябва редовно да работят върху себе си. Но в някои връзки се налага по-малко работа, отколкото в други. Учените назовават една проста причина защо това е така.

Двойките са щастливи заедно преди всичко тогава, когато си подхождат по три решаващи пункта. Учените ги наричат трите състояния на егото, а именно Родител, Възрастен и Дете.

Състояние на егото Родител

Това състояние на егото обобщава нещата, които сме наследили от родителите си под формата на знания, жизнени нагласи и ценности. Благодарение на тях се определя дали двама души имат еднакви ценностни системи, сходно възпитание и подобни житейски цели. Така например ако единият от двамата е научен от родителите си да се стреми към високи постижения и да преследва кариера, трудно ще изгради щастлива връзка с човек,  възпитан в други ценности, например склонен да работи по-скоро на обществени начала. Отношенията са проблематични и между двама души, единият от които е силно религиозен, а другият смята вярата в по-висша сила за глупост.

Състояние на егото Дете

Това състояние на егото обхваща най-вече нашия емоционален свят. Как прекарвате съвместното си време и преди всичко какви чувства изпитвате при общуването помежду си? Емоциите в една връзка са много важни. При това не става дума само за любовта, която несъмнено питаете един към друг, а по-скоро за обикновените делнични чувства. Какво усещате, когато във всекидневието вършите нещо заедно? Присъствието на другия радва ли ви, или ви изнервя? Вслушайте се в себе си и отговорете честно на тези въпроси. Така ще разберете дали си подхождате по тази точка.

Състояние на егото Възрастен

Тук са включени усвоените с годините неща, важни за една връзка. Можете ли да работите заедно над проблемите и да ги разрешавате? За колко интелигентен смятате партньора си? Той също ли ви преценява? Научените по-късно неща влияят върху поведението ни по същия начин, както придобитите в ранно детство знания или нагласи. Те са определящи за това дали сте добър тим с партньора си. Ако умеете да надграждате еднакво добри или допълващи се способности,  бързо ще образувате непобедим отбор, който не се стряска пред никакви трудности.