“Хората, които имат повишен сексуален интерес и по-често сменят сексуалните си партньори е по-вероятно да предприемат секс, в който личността на другия е без значение. Това е един тип фактори. Другият вид са факторите на т.н. “враждебна мъжественост”.

При нея има определен тип отношение към жените като цяло, което се характеризира с гняв и враждебност. При този тип отношение се приема a priori, че връзките са основани на противопоставяне и се подхожда с намерение от вида “за какво мога да използвам точи човек и какво мога да взема от нея?”.”

Сексуалните насилници обикновено не са непознати, въпреки социалния стереотип за “непознатата опасност.”

“По-малко вероятно е сексуалното насилие да се извърши от непознат, който изскача от храстите, отколкото да е някой, който седи до вас в часа по психология.”

Източник: Psy Blog