Ново проучване установява модел на постепенно влошаване на отношенията преди даден човек да изнерви на своя партньор. Веднъж щом тази крачка е направена, впоследствие много рядко се стига до здрави взаимоотношения. Резултатите показват, че преди това драматично събитие съществуват ясни маркери, че благосъстоянието е намаляло значително. Всичко това би могло да обясни и установи причините, поради които човек прибягва до подобна крачка във връзката си.

"До голяма степен се смята, че изневярата има вредни последици за личното благосъстояние и благосъстоянието на връзката", пишат авторите. 

„И все пак емпиричната литература остава неубедителна по отношение на това дали изневярата води до проблеми във връзката, дали представлява само симптом на проблемни отношения, или и двете."

Целта на проучването е да установи дали проблемите в отношенията действително предхождат изневерите, дали настъпват впоследствие (или и двете). Ето защо изследователите от университета в Тилбург анализират голяма група от около 1000 възрастни германци и ги проследяват средно в продължение на 8 години, за да покажат как събитията влияят на техните отношения. 

Включени са общо 947 души (609 извършители на изневяра и 338 жертви), като по-голямата част от тях са завършили проучването до края. Всяко лице е било в сериозна връзка и е преживяло изневяра, а към тях е била подбрана друга група, която не е преживяла такава.

Благосъстоянието на всяко лице е проследено чрез самоотчет, включително общото психологическо благосъстояние, както и удовлетвореността от връзката. 

На първо място, резултатите показват, че след изневяра се случва очевидното - хората, които са изневерили на партньора си, съобщават за по-ниска самооценка, по-ниска удовлетвореност от връзката и по-ниска интимност. Интересно е, че жертвите на събитието съобщават само за по-ниска самооценка и повече конфликти, но другите показатели за благополучие не са намалели.

Въпреки това преди събитията често е имало драматични промени във връзката. Почти всички показатели за благосъстоянието на връзката постепенно намаляват преди изневярата, като преди събитието и двете страни съобщават за повече конфликти и по-малко удовлетворение. 

След събитието преобладаващата част от отношенията не се възстановяват, макар че при изневеряващите жени и двойките с по-ниски нива на отдаденост в отношенията това невинаги е вярно. 

За съжаление, години наред след събитието изневерите продължават да се различават от голяма част от останалите житейски събития: докато повечето хора възстановяват благосъстоянието си след различни сериозни събития, онези, замесени в изневяра, не го правят.

Изследването е публикувано в Psychological Science.

Източник: IFLScience