Високи нива на патологичен нарцисизъм са били свързани с мъжете, които извършват сексуално насилие, разкрива ново изследване.

В него са били изследвани 234 студенти от мъжки пол и се е оказало, че 20% са извършвали някакъв вид сексуално насилие. 4% от тях са извършвали изнасилване.

Патологичният нарцисизъм, заедно с сексуален промискуитет и агресия в мъжете били свързани с актовете на сексуално насилие.

Патологичният нарцисизъм може да причини трудности в отношенията с другите.

Д-р Емили Муилсо, съавтор в изследването, обяснява:

“Както предполагахме, аспектите на нарцисизма, за които смятахме, че ще се окажат свръзани със сексуалното насилие, като например липса на емпатия, се оказаха ключови.”

Много по-вероятно било да се използват “дрогата на изнасилването” и алкохол в такива случаи от хора със силно нарцистични личности.

 “Въпросът не е толкова в това, какво количество алкохол изобщо ще изпият жените, преди да станат уязвими, а колко ще изпият в определен период от време, например при “серийно пиене на шотове” или при бързото напиване, когато губят чувствителността си за средата и нейните рискове.”