За разлика от всички останали, психопатите се отнасят положително към агресивния тип шефове, сочи ново изследване. Този тип ръководители често се държат грубо, нарушават личното пространство и не изпълняват обещанията си. Докато повечето хора са естествено отблъснати и стресирани от такова поведение, психопатите ни най-малко не се смущават. 

Има „първични“ и „вторични“ измерения на психопатията, обяснява д-р Шарлийз Хърст, първият автор на изследването. И двата типа се отличават с антисоциално поведение, но „първичните“ психопати са хладнокръвни, лишени от съчувствие и безстрашни, а „вторичните“ са по-скоро избухливи и импулсивни. „Първичните“ психопати не реагират на нещата, които карат другите хора да се стресират, да се страхуват или да се ядосват. 

Учените са открили, че този тип хора процъфтява при началници с агресивно поведение. Изследването, в което участват 419 души, е проведено в две части – в първата участниците реагират на профилите на различни типове ръководители, а във втората – говорят за своите шефове в реалния живот. Оказва се, че психопатите наистина не се тревожат от лошото поведение на ръководителите си. 

„Това възнаграждава и запазва на работа тъкмо хората, които ще продължат културата на насилие – казва Хърст. – Психопатите, които процъфтяват при агресивни началници, се оказват в по-добра позиция и печелят преднина пред колегите си.“

Авторите дават пример с една от компаниите, в които насилственият подход се е превърнал в норма – скандално известната Уелс Фарго, в която служителите, извършвали финансови измами, споделят, че шефовете им системно са внушавали чувства като страх и срам, за да бъдат изпълнени нереалистичните цели за продажби. Когато ръководителите на горно ниво не предприемат нищо спрямо подобни практики, те могат да установят, че ангажираността се повишава. Причината: текучеството при служителите, които не проявяват психопатични склонности и задържането на работа на хора с високо равнище на „първична психопатия“. 

В крайна сметка компанията може да осъмне с изключително ангажирана трудова сила, съставена изцяло от психопати.“

Източник: PsyBlog