Това е изводът на изследване, извършено от Американската асоциация на психолозите. Учените смятат, че в основата на ползването на пищови и други все по-високотехнологични методи за преодоляване на изпит стои мнението на ученици и студенти, че високата оценка просто им се полага. Затова те нямат скрупули да я постигнат, не се боят и от наказание при залавяне.

Оказало се, че академичните измамници имат и други особености - безпорядъчен начин на живот, манипулативност, безчувственост и антисоциални наклонности. Според водещия учен на екипа, Делрой Полхъс, преписвачът психопат се превъзпитава трудно, това дори може да е опасно. Затова учените препоръчват други методи за борба с явлението.

На първо място личностното профилиране (психотест) може да предскаже вероятните преписвачи. Освен това изпитът може да бъде в различен ред или форма за отделните изпитвани. Които пък да сядат не където искат, а там, където бъдат подредени от квестора.