Психолозите я наричат “тъмната триада” и тя представлява пресечната точка на най-опасните и зловредни тенденции на човешката природа. Това са психопатията, нарцисизма и Макиавелианизма. Истината е, разбира се, по-дълбока, и по-мрачна. Съществуват също егоизъм, садизъм, злоба и много други не особено светли черти на характера. Но според ново изследване, зад всички тези тъмни и различни черти стои една обща, централна основа, която ги прави възможни.

Екип от немски и датски учени са идентифицирали тъмната сила зад най-отрицателните ни импулси и са я нарекли Тъмния фактор на личността, или просто “D”. Д-р Зетлер  и колегите му са установили, че факторът може да е различен при различните хора, но водещото при него е стойността му, която най-общо изразява вероятността поведението на дадена личност да се изрази в един от гореспоменатите тъмни негативи. Екипът дори е съставил онлайн портал където вие може да измерите своя тъмен фактор.

Science Alert