Повечето хора смятат, че е трудно да се разпознае психопат или социопат. А психолозите отдавна спорят върху въпроса какво точно означава някой да е такъв. Но повечето специалисти са съгласни, че психопатията зависи основно от два компонента: доминация без страх и егоистична импулсивност.

Ето някои от другите често срещани признаци на психопатията:

1. Генералните мениджъри, адвокатите и хората в медиите оглавяват списъка с професиите, които имат най-много психопати. Това не означава, разбира се, че всеки професионалист там е психопат, а само че има голямо припокриване между черти на личността при психопатите и черти на личността при тези, които работят изброените неща.

2. Има два основни типа психопати: първични и вторични. Първичните могат да помагат, да са приятелски настроени и да работят заедно с другите. “Хората с тези характеристики държат да се случи тяхното на всяка цена, нямат страх от последиците и могат да издържат стреса много добре.” Докато вторичните са обикновени унищожителни, не помагат и се представят зле в работата. 

3. Лягат си късно: хората, които имат тенденция да си лягат по-късно е по-вероятно да притежават нарцисистични тенденции и психопатии. За тях е по-добре да използват времето, когато светлината е тъмно, другите спят и имат намален когнитивен капацитет от естествената умора и биологичен ритъм.

4. Не изпитват емпатия. Психопатите са егоистични, манипулативни, безстрашни, доминиращи и най-вече, не изпитват емпатия.

5. Противно на общоприетото мнение, това, че някой е психопат не го прави автоматично престъпник, въпреки, че го улеснява. Ключовата разлика между психопатите престъпници и останалите психопати, е липсата на себеконтрол и силен фокус към това, което психолозите наричат “награда”.

6. Психопатите обичат горчиви храни и питиета, предишни изследвания са свързвали този вкус с психопатии, нарцисизъм и садизъм. За разлика от хората, които не харесват горчиви храни, които много по-лесно се съгласяват с останалите.

Източник: Psy Blog