Проблемите, свързани с психичното здраве, привличат все повече вниманието на обществеността. Все повече публични личности признават за заболяванията, с които се борят. И въпреки това върху някои психични разстройства продължава да тегне стигма. Антисоциалното разстройство на личността, широко известно като психопатия, остава до голяма степен неразбрано и ограничено до клишетата от криминалните филми.

Но разстройството е много по-разпространено, отколкото популярната култура го представя, обяснява психиатърът д-р Макс Пембертън.

„Всички ние имаме – в по-голяма или по-малка степен – аспекти от нашата личност, които са психопатични“ – казва той.

Антисоциалното личностно разстройство се характеризира с непредсказуемо, непостоянно и нескрито драматично поведение.

Според Националната служба по здравеопазване (НСЗ) на Великобритания диагнозата се поставя при наличие на един от следните показатели във всекидневното поведение:

  •     Повтарящо се нарушаване на закона
  •     Повтарящо се измамно поведение
  •     Импулсивно поведение или неспособност за планиране напред във времето
  •     Раздразнителност и агресивност
  •     Безразсъдно пренебрегване на собствената безопасност или безопасността на другите
  •     Липса на отговорност
  •     Липса на чувство за вина и разкаяние