Проблемите, свързани с психичното здраве, привличат все повече вниманието на обществеността. Все повече публични личности признават за заболяванията, с които се борят. И въпреки това върху някои психични разстройства продължава да тегне стигма. Антисоциалното разстройство на личността, широко известно като психопатия, остава до голяма степен неразбрано и ограничено до клишетата от криминалните филми.

Но разстройството е много по-разпространено, отколкото популярната култура го представя, обяснява психиатърът д-р Макс Пембертън.

„Всички ние имаме – в по-голяма или по-малка степен – аспекти от нашата личност, които са психопатични“ – казва той.

Антисоциалното личностно разстройство се характеризира с непредсказуемо, непостоянно и нескрито драматично поведение.

Според Националната служба по здравеопазване (НСЗ) на Великобритания диагнозата се поставя при наличие на един от следните показатели във всекидневното поведение:

- Повтарящо се нарушаване на закона

-Повтарящо се измамно поведение

- Импулсивно поведение или неспособност за планиране напред във времето

- Раздразнителност и агресивност

- Безразсъдно пренебрегване на собствената безопасност или безопасността на другите

- Липса на отговорност

- Липса на чувство за вина и разкаяние

Пембъртън добавя, че показатели като студено или лишено от загриженост поведение, повърхностно очарование, лесно отегчаване и разочароване също за обезпокоителни признаци. Например, ако човек не може да се задържи по-дълго на нито една работа или се поставя в рисковани ситуации, без да мисли за последствията.

Разпознаването на подобни признаци обикновено е възможно още в късната юношеска възраст и началото на третото десетилетие, когато личностите вече са напълно оформени. Въпреки това изследвания са успели да идентифицират черти на антисоциално поведение при петседмични бебета.

НСЗ добавя, че антисоциалното поведение е най-тежко при хората на двадесет и няколко години и може да се подобри с наближаването на 40-годишна възраст.

Затруднението с изпитването на съчувствие и нежеланието за поемане на отговорност са също ключови индикатори за разпознаване на това личностно разстройство.