И психопатът, и социопатът се вписват в ролята на безчувствения манипулатор. И двамата трудно разбират чувствата на другите и могат да проявят склонност към насилие. Понякога използваме двете думи като синоними, но между двете личностни разстройства има разлики. Ето някои от тях.

Психопатията е преди всичко биологично разстройство в развитието, свързано с определен тип поведение. То има биологична основа, която се изразява във видими нарушения в структурата на мозъка. Възпитанието може да играе допълнителна роля. Травматичните преживявания в детството могат да доведат до изменения в растящия мозък.

При повечето хора, когато виждат някой да страда, в мозъка се активират определени зони, свързани с чувството на състрадание. При психопатите това не се случва. Вместо това се активира друга област, известна като „вентрален стриатум“ и свързана с чувството на удоволствие. Това показва изследване, при което затворници е трябвало да наблюдават сцени, в които се причинява силна болка на хора.

Психопатите освен това реагират по-силно на приятните стимули. Мозъкът на психопатите отделя четири пъти повече допамин в отговор на наркотици от типа на амфетамините.

При социопатите, от друга страна, имат много сходни черти, като например манипулативност и незачитане на чувствата на другите, но не защото нямат никакво чувство за емпатия като психопатите, а по-скоро защото моралният им компас е разстроен. Това може да се дължи на възпитанието или на система от убеждения.