Днес анализът на сънищата е много популярна и противоречива тема. Някои смятат, че интерпретирането на сънищата е безсмислено; мислят че най-надеждният начин да се избавят от негативните емоции след кошмар е да произнесат на отворен прозорец заветните думи: „Където е отишла нощта, там да отиде и сънят“. Някои след събуждане с лошо настроение, започват да си спомнят сънищата и търсят отговори, анализирайки ги. Както и да реагира човек на сънищата си, той не може да игнорира тази тема. Защото всяко утро ние отново и отново се оказваме пред избора какво да правим с информацията, която помним от сънищата си.

За да отговорим на въпроса как да постъпваме със сънищата си, първо да разгледаме как се формират те.

Нашата психика може условно да се раздели на три сфери: съзнателна, несъзнателна и свръхсъзнателна. За първи път за структурата на психиката е започнал да говори З. Фройд (трудът му „Аз и То“). След него такива известни психолози като К. Г. Юнг, А. Адлер, Е. Фром и много други са се занимавали с изучаването на тази тема.

Съзнателната сфера отговаря за нашето възприемане на света, околните хора и събития, които се случват с нас.

Несъзнателната сфера отговаря за нашите желания и инстинкти, които ни движат, но които не винаги осъзнаваме.

Свръхсъзнателната сфера отговаря за моралните устои, с които живеем, за правилата и принципите, които следваме.

Най-голямо влияние върху формирането на сънищата оказват нашите желания.

В реалния живот ние често потискаме желанията си, защото моралните ни принципи не позволяват да постъпваме както ни се иска. Желанията, от които сме се отказали под влияние на забрана, не изчезват безследно, те се вместват в несъзнателната сфера и започват да ни тревожат в сънищата.

И така, сънищата се формират на ниво несъзнателна сфера, в тях има емоции и инстинкти, които още не се минали цензурата на нашите правила и забрани. Затова понякога информацията, която сме получили на сън, може да ни удиви и шокира. Случва се, че след анализ на сън възниква мисълта: „Какъв ужас, не може да бъде аз да съм искал това“. Освен това емоционално значимите събития, случили се с нас преди съня, оказват влияние на потиснатите желания, формиращи съня.

Например, на клиентка се присънва, че е отишла на светска вечеринка. Всички жени са били облечени в дълги коктейлни рокли, а мъжете – в смокинги. Тя имала важната задача – да вербува мъж.

Даденият сън е сформиран под влиянието на силните емоции, които клиентката преживяла предната вечер. Тя била на рожден ден у свой роднина. Харесал й празника. Антуражът на тази вечеринка станал основа при формирането на съня й. Така понякога в сънищата може да се види външната обстановка, която сме били преди сънуването.

Върху формирането на съня често оказват влияние наши реални проблеми и ситуации, които не сме успели удачно да разрешим. Обикновено в такива сънища има и информация, която подсказва как да се разреши проблема.

Като пример ще приведа съня на един клиент: той се надбягвал със свой колега, пред финиша се спънал и паднал, а колегата му победил в съревнованието. Този сън говори за това, че в реалния живот клиентът е имал конкурентна ситуация, в която е загубил. А сега, анализирайки съня, можем да намерим причините и решението на тази ситуация. В хода на обсъждането се изясни, че клиентът е претендирал за повишение, но повишили колегата му. Изпитал негативни емоции към колегата си, за които не си признавал и пред себе си. Обаче забелязал, че техните отношения започнали да се пропукват. Клиентът ми подсъзнателно обвинявал колегата си за неуспеха си, а, следователно, не анализирал грешките си и какво не му достигало за да получи желаната длъжност.

И така, ключовите фактори, които оказват влияние върху формирането на сънищата, това са нашите чувства и желания, емоционално наситени събития от предния ден и проблемни ситуации, които не сме могли удачно да разрешим.

А сега нека да разгледаме не по-малко важната съставка на сънищата ни – символите.

Сънищата на човека се състоят от символи, които са емоционално значими именно за него. Ето например, клиентка, която преди  много години преживя силни емоции в асансьор – за нея след този случай асансьорът стана мощен символ в сънищата й. Когато в живота и се случваха сложни ситуации, й се присънваха асансьори, надписи в асансьори, среща с други хора в асансьори, спускане или изкачване и други събития, свързани с асансьори. По този начин нейната несъзнателна част се опитваше да й предостави информация чрез значимия за нея символ.