Те ни напомнят за истински важните неща, които понякога забравяме. Затова е важно да си ги припомняме, за да се приземяваме обратно и да знаем, че понякога пренебрегваме нещо съвсем просто в желанието си да създадем нещо сложно и излишно.

За да бъдем достойни и добри хора, е важно да знаем, че всичко и винаги може да се случи на всеки. От значение е да умеем да се поставяме на мястото на другия. Когато спрем да гледаме всичко само от собствената си камбанария, ще разберем, че и другите страдат, и другите обичат, и другите имат чувства. Затова…

Уважавайте старите, когато сте млади.

Помагайте на слабите, когато сте силни.

Признавайте вината си, когато грешите.

Защото един ден ще сте стари, слаби и ще грешите.