Едно наскоро проведено мащабно проучване на Gallup осигурява солидни доказателства, че поддържането на приятелски отношения и приветлива атмосфера в офиса имат сериозен позитивен ефект върху продуктивността и финансовите резултати на компаниите, съобщи Fast Company.

Мета проучването се базира на анализ обхващащ данните от различни изследвания, обхващащи 192 бизнес организации с общо 1,2 млн. служители. Резултатите сочат, че компаниите с висока оценка (в горната половина на скалата) за ангажираността на служителите са двойно по-успешни от бизнесите с ниска оценка. В крайния си вариант, компаниите с най-ангажирани служители са цели 4 пъти по-успешни в сравнение с изоставащите.

Тук не по-малко важно е какво се разбира под „ангажираност на служителите”. Критериите, според които Gallup определя този показател включват позитивни отговори на въпроси като „Моят пряк ръководител или друг човек в компанията ме оценява като личност.”, „През последните 7 дни получих признание или похвала за добре свършена работа.”, "Някой в компанията насърчава моето развитие.” и, не на последно място „Имам поне един добър приятел в компанията”.