Учени установиха, че ръководителите, които крещят и/или пращат обидни и унизителни имейли до своите служители, могат да създадат трайна атмосфера на конфликти в своя екип. Нещо повече - агресията на работното място е токсична и се разпространява досущ като заразна болест. Т.е. според проучването, проведено от екип на Мичиганския щатски университет в Китай и САЩ,  дори и не всички да са замесени в изблиците на шефа, няма човек, който да не страда от подобно поведение.

Авторът на изследването Кристал Фар заяви, че мениджърите, които унижават и се надсмиват над служителите си, не само променят цялостното поведение и житейска нагласа на тези хора към по-лошо, но и карат членовете на екипа на свой ред да започнат да се държат лошо помежду си.

„Това е най-тревожното от откритията ни, защото разбираме, че вече не става дума само за единични жертви на шефовете, а за създаването на контекст, в който абсолютно всички страдат, без значение дали са били лично унижавани от началника, или не”, обяснява Фар.

Кристал Фар, която е асистент професор в Бизнес колежа на Мичиганския университет, заяви, че откритията могат да бъдат обяснени с теорията за социалното учене. Според нея хората заучават и после имитират поведението, което най-често наблюдават у околните си, и особено у онези, които стоят по-високо в йерархията – в случая шефът.

Предишни изследвания показват, че служителите възприемат позитивното поведение на своите мениджъри. Напълно логично е тогава, че ако шефът се държи зле, това също ще се разпространи в екипа като зараза.

По време на експериментите са били проучени 51 екипа от 10 китайски фирми. Средният размер на един екип бил 6 души. Дейността им варирала от обслужване на клиенти до техническа поддръжка и проучвания.

Учените забелязали, че служителите, които директно получават злобни имейли или понасят нападките на началника си, се чувстват недооценени и допринасят по-малко към екипната работа. В същото време обаче целият екип „се срива в конфликти”, без пряка връзка с настроенията на шефа. Това на свой ред допълнително понижава продуктивността на хората.

„Екипите, които се характеризират с конфликтност на отношенията, са гнездо на служители, които са откровено враждебни към другите членове на тима, държат се зле с тях, говорят им грубо и чувстват към тях негативни емоции”, обяснява Фар.

Проучването било повторено в контролирани лабораторни условия и в САЩ, където взели участие близо 300 души. Резултатите, за съжаление, се оказали същите.

Откритието е от голямо значение за компании, които са изправени пред предизвикателството да „излекуват” един или повече неефективни екипи, които са достигнали до това положение заради агресивния мениджмънт.

В миналото компаниите по-скоро биха се насочили към унижаваните служители в опит да възстановят самочувствието им. И макар че това е все така важно, смята Фар, собствениците на бизнес трябва да положат усилия и да ремонтират междуличностните отношения в екипите, като възстановят атмосферата на доверие и взаимна хармония. Най-добрата първа стъпка към това е агресивният, злобен мениджър просто да бъде отстранен. 

Проучването е публикувано в сп. Journal of Applied Psychology