Един човек пресичал поле, на което спал тигър. Забелязвайки тигъра, човекът побягнал с всички сили. Тигърът след него.

Стигайки до пропаст, човекът започнал да се свлича по нея, докато се захванал за корен на дива лоза, а тигърът ръмжал отгоре. Треперейки от ужас, човекът погледнал надолу-а там стоял друг тигър...

Само коренът на лозата удържал нещастника. Две мишки - едната бяла, другата черна - излезли от дупката си и тихо започнали да гризат корена.

Обкръжен отвсякъде от опасности, човекът се огледал и недалеч видял ягодов храст с една единствена зряла ягода.

Държейки се с една ръка за корена, той протегнал другата и откъснал ягодата.

Дзен коан