Попитали веднъж жената на Спартак:

- Защо жените от вашето племе сте единствените на света, които имате силно влияние над мъжете си?

- Защото сме единствените, които раждаме истински мъже!