Имало някога една много гневлива жена. Тя се вбесявала за най-малкото нещо. Разбирала, че греши, но не можела да направи нещо по въпроса. Един ден отишла при дзен учител, за да се усъвършенства. След като изслушал оплакванията ѝ, учителят я завел в една стая, заключил вратата и си тръгнал, без да каже и дума. Разбира се, тя на момента изгубила ума си. Крещяла и скачала вътре с часове. След което започнала да вика за внимание. Дзен учителят се направил на глух. След време тя замлъкнала. Учителят, който бил пред вратата, попитал:

 – Още ли си ядосана?

 Жената извикала:

– Да, ядосана съм на себе си. Защо ми беше да идвам на такова място, за да се мъча?

Учителят бързо се отдалечил. По-късно я попитал отново:

– Още ли си ядосана?

– Вече не – отговорила този път жената.

– Защо?

– Защото нищо не мога да променя.