Учениците разпалено обсъждали изречението на Лао Дзъ:"Този, който знае, не говори, а този, който говори, не знае."

Когато пристигнал Учителят, те го попитали:

- Учителю, какво означават тези думи?

- Кой от вас знае, как ухае розата? - попитал ги той в отговор.

Всички знаели.

- Разкажете за това - предложил той.

Никой не казал нито дума.

Антъни де Мело "Една минута мъдрост"