В шума на нестихващия поток от новини, съобщения и известия, които ни заливат, все повече хора имат нужда да тренират вниманието си. Най-обикновеното упражнение за това обаче остава и най-ефективно – ученето на нови неща. Или: използването на наличните знания по нови начини, установява изследване.

Това е и начинът, по който малките деца „тренират“ мозъка си: като научават нови неща за света.

Придобиването на знания и мисленето как те се вписват във вече познатото, помага за подобрение на вниманието.

За целите на изследването учените използвали обекти върху компютърен ектран.

Участниците ги групират в категории, докато изследователите измерват мозъчните им вълни.

Ето как обяснява резултатите професор Рейчъл У, ръководител на изследването:

„Възрастните могат да подобрят вниманието си като групират обектите в категории, след което използват тези категории, за да търсят нови обекти по-ефектнивно. С други думи, можем да изграждаме нови знания или да използваме съществуващите, за да подобрим вниманието си.

По подобен начин децата усъвършенстват вниманието си, като категоризират обекти.“

Мозъчната активност на участниците показва, че изграждането и придобиването на знания увеличава ефективността на вниманието им.

По думите на проф. У:

„Може да си го представим по този начин – познавайки категориите храни, по-лесно ще изберем какво да сготвим за обяд, вместо да търсим из цял списък с отделни продукти, които можем да използваме.“

„Упражнението“ се състои в това да се изучават характеристиките на отделните неща, за да се формират нови категории.

Това е добрият стар начин за учене на неща и той работи по-добре от всякакви съвременни тренировъчни игри, твърди професор У.

Източник: PsyBlog