На фона на задълбочаващата се криза около коронавируса, ден след ден сме подложени на бомбардировка от най-различни новини. Не знаем какво да очакваме и слушаме внимателно съветите на експертите за това какво трябва да правим, за да бъдем в безопасност. Неясната и постоянно променящата се ситуация ни държи постоянно нащрек за нови развития. В тази ситуация човек лесно се поддава на чувства на страх, безпомощност и депресия. Макар че заплахата е напълно реална, паниката и липсата на контрол върху емоциите могат да влошат още повече ситуацията.

Ето няколко неща, които хората с добре развита емоционална интелигентност правят, за да си върнат контрола върху своя живот по време на криза:

Споделете емоциите, които изпитвате

Макар че много от нас се страхуват да разкрият истинските си емоции пред останалите, тяхното потискане и отричане само влошава нещата. Когато човек споделя на глас какво чувства, той може по-добре да контролира емоционалното си състояние и да прецени какъв е ефекта му върху неговия живот, било то позитивен, негативен или нещо по средата. Това също така може да ви помогне да се свържете с хора, които споделят вашите чувства, и заедно да си помогнете в тази трудна ситуация. Споделянето на емоциите нормализира чувствата, които изпитвате, и ви дава възможността да намерите подкрепа и помощ.

Фокусирайте се върху това, което е под ваш контрол

Въпреки че голяма част от нещата, които се случват в нашия живот, са извън директния ни контрол, ние можем да направи много, за да ограничим ненужните рискове. За да си върнете усещането на за нормалност по време на криза, трябва да се фокусирате върху нещата, върху които можете да окажете контрол – вашият живот, вашето семейство, приятели и общности. Говорете с вашите близки, за да разберете, с какво може да им помогнете и как те могат да ви подкрепят.

Търсете информация от надеждни източници

Във времена като настоящето машите за пропаганда, слухове и фалшиви новини работят на пълни обороти, разпространявайки в обществото всевъзможни неистини, които създават излишен стрес и страх. Единственият начин да спрем разпространението на вредната дезинформация е като не и обръщаме внимание. Вслушвайте се само в експертите, които знаят най-добре какъв е правилният подход във всяка ситуация.