Археолози откриха на Арабския полуостров множество каменни инструменти на приблизително 8000 години. Те са изключително сходни с онези, създадени от местните обитатели на Северна Америка преди около 13 000 години. Въпреки че са били разделени от хиляди километри, изглежда тези две древни култури са достигнали до една и съща идея и са създали една впечатляващо сходна технология.

„Предвид факта, че тези каменни остриета за стрели и копия от Америка и Арабия са разделени от хиляди километри, няма как да съществува културна връзка между тях – коментира антропологът проф. Майкъл Петраглия от института за наука и човешка история „Макс Планк“, който е работил върху проекта. – Това е ясен и много добър пример за културно приближение или независимо изобретение в човешката история.

Международният екип от изследователи открива каменните остриета по време на археологическите разкопки на Манайза в днешен Йемен и Аб-Дахариз в днешен Оман (на Арабския полуостров). Те са датирани приблизително около 8000 до 7000 години. Каменните инструменти се състоят от остриета, създадени посредством техника, известна като набраздяване. Тя се характеризира с екстракцията на удължена люспа по дължината на острието, като в основата остава характерен жлеб.

Тази технология е била прилагана изключително широко в Северна Америка преди около 13 000 и 10 000 години. За първи път обаче тя е открита извън пределите на континента.

Изследването е публикувано в  PLOS One,