Вечният въпрос дали сме сами във Вселената може би получи своя отговор.

Ново проучване, което взима предвид бройката планети в Млечния път, на които е възможно да се зароди живот по начина, по който и на Земята, установи, че в нашата галактика вероятно съществуват 36 интелигентни извънземни цивилизации.

Изследването е направено от учени от университета в Нотингам, Великобритания. За да достигнат до тази категорична бройка, те преработват прословутото уравнение на Дрейк по такъв начин, че да включва нови данни и по-малко неизвестни.

Уравнението на Дрейк е формула, която на базата на допускания, се опитва да оцени колко са технологично-развитите цивилизации в Млечният път, които биха имали възможността и желанието да осъществят контакт. Предложено е за първи път от астрофизика Франк Дрейк през 1961 г.

„Би трябвало да има поне няколко дузини действащи цивилизации в Млечния път, ако предположим, че са нужни около 5 млрд. години на еволюцията, за да достигне интелигентна форма на живот, сходна с тази на Земята“, коментира Кристофър Конселис от университета в Нотинганм. Според него тази теория разглежда еволюцията на космическо ниво и сметката се нарича астробиологичен лимит на Коперник. Това ограничение може да бъде два вида – силно и слабо.

Слабият астробиологичен лимит предполага, че на дадена планета се образуват интелигентни форми на живот след около 5 млрд. години, докато силният – между 4,5 и 5 млрд.

Учените са използвали силния лимит като отправна точка, изхождайки от идеята, че животът трябва да се появи в свят, богат на метал.

Като цяло откриването на извънземни цивилизации в нашата галактика зависи до голяма степен от радио и сателитните сигнали, които те изпращат в Космоса. Ние изпращаме сигнали вече близо 100 години и ако тези цивилизации съществуват колкото нашата, то само в Млечния път трябва да има около 36.