Когато някой каже „вероятно ще откажете“, ни лишава от чувството за свобода. За да си възвърнем това чувство, сме по-склонни да направим това, за което ни моли. 

Други изследвания са открили, че този тип манипулация работи и с фрази като: 

„Не се чувствайте задължени, но...“

„Свободни сте да приемете, или да откажете, но...“

„Направи така, както искаш, но...“

И така, следващият път, когато искате нещо от някого, подбирайте думите си внимателно.

Източник: Business Insider