Учени откриха, че за психопатите е трудно да различават между прости миризми като риба и портокали. Изследването е проведено с участието на 79 некриминални психопати, чието обоняние е тествано. Измерено е проявлението на психопатичните черти при всеки от тях – доколко са склонни към манипулативно поведение и безчувствени към околните, доколко имат нестабилен начин на живот и криминални тенденции. 

После им бяха дават да идентифицират различни миризми, като кафе, риба, портокал, ябълка, мента, банани и лакриц. Колкото по-силно проявени са психопатичните тенденции у един човек, толкова по-трудно му е било да идентифицира и да открива разликите между различните аромати.

Според учените причината е свързана с фронталните области на мозъка, които помагат да се обработят миризмите. Психопатите обикновено имат нарушено функциониране в предната област на мозъка. Нарушенията на функциите във фронталния лоб са свързани с проблеми в планирането, вземането на решения и със социалното поведение.

Източник: PsyBlog