Нарцистичните натури първоначално привличат другите, но емоционалната интелигентност е това, което наистина ни помага да запазим приятелите си за дълги периоди от време, разкри ново изследване.

Качества като емпатия, способност да контролираме емоциите си и инвестиране на внимание и усилия в отношенията си често водят до по-добри приятелства.

”Най-благоприятната комбинация за дългосрочна популярност сред познатите е нарцистична натура, която притежава висока емоционална интелигентност.

Но изглежда, че едно по-тихо и по-невзискателно его, комбинирано със способностите да се наблюдават, разбират и управляват добре емоциите, е най-успешно за запазването на приятелства дългосрочно”, твърдят учените.

На пръв поглед нарцисистите са невероятно привлекателни за другите. Тяхната себеувереност и атрактивност привличат хората като магнит.

Изследването е проучило студенти първи курс в университетите, и е наблюдавало основно нарцистичните тенденции и емоционалната интелигентност. Резултатите показали, че тези, който били най-неуспешни в приятелствата били студентите с най-ниски нива на нарцисизъм и емоционална интелигентност.