Срещнали се веднъж Любовта и Приятелството.

Любовта надменно попитала:

— За какво си нужна на света ти, след като ме има мен?

Приятелството отвърнало:

— За да връщам усмивката там, където ти оставяш сълзи…