Страдащите от аутизъм настояват, че дневният им режим и рутина остават непроменени. Навици като подреждане на обекти в линия, подреждането им в схеми със строг ред са потенциални признаци за аутизъм. Повтарящите се поведения са често срещани при хора с аутизъм, въпреки, че се срещат и при страдащи от други неврологични заболявания.

Учените са създали бърз тест, който използва тези признаци за диагностициране на потенциала за аутизъм. Тестът включва въпроси като:

  • Често ли въртите в ръцете си за дълго време безпричинно предмети?
  • Обичате ли да подреждате предмети в редици или по схеми?
  • Дразните ли се лесно и силно от минимални промени към обекти и поведения (прашинки на дрехите, малки драскотини по обекти, и др.)?

Тестът след това кара хората да отговорят колко силно са съгласни със следните твърдения:

  • Често чувам слаби звуци, които другите не чуват
  • По-скоро бих отишъл в библиотека отколкото на парти
  • Обикновено забелязвам номерата на колите или подобни стрингове от информация

Учените са дали теста на 229 души със и без диагноза аутизъм. Въпреки, че дори тези без диагнозата са показали тенденция към повтарящи се поведения тези с диагнозата са получили значително по-високи резултати.

Източник: Psy Blog