Веднъж хората задали на живота един и същи въпрос: „Защо живея така?”

Първият човек попитал:

- Защо живея така? Често боледувам, неуспехите постоянно ме съпровождат… Аз съм буквално като магнит за всички неприятности…

И животът му отговорил:

- Защото живееш НАПУК. Обиден си на целия свят, попаднал си в капана на ненавистта и злопаметността. А трябва да се живее ЗА РАДОСТ на себе си, околните, Бог. Тогава ще бъдеш щастлив.

Вторият човек опитал Живота:

- Защо живея така? В постоянна борба с някого или с нещо… Все нещо не е както трябва…

И животът му отговорил:

- Защото живееш ВЪПРЕКИ. Въпреки всичко и всички. Ти си точно като непораснало дете, все още се бунтуваш, никак не можеш да се спреш. Затова имаш такъв объркан живот. А трябва да се живее БЛАГОДАРЕЙКИ. Тогава и ти ще бъдеш щастлив.

И третият човек попитал Живота:

- Защо живея така? Постоянно завися от мнението на околните, не съм уверен в себе си…

И Животът му отговорил:

- Ти живееш, за да ти ЗАВИЖДАТ. А трябва да живееш така, че да ВДЪХНОВЯВАШ  с примера си. Тогава и ти ще бъдеш щастлив.

Четвъртият човек попитал живота:

- Кажи, защо живея така? В постоянен стрес и напрежение…

И Животът му отговорил:

- Ти живееш, за да ДОКАЖЕШ  някому нещо. Твоят живот се състои от установени теореми, които постоянно водят до „това, което трябва да се докаже”. Но това не е нужно на никого. Не е нужно нищо на никого да се доказва. По този начин  само си губиш времето и силите: и за доказателства, и за това да подхранваш мисловните образи на други хора в главата си, които винаги ще са гладни и ще изискват внимание към себе си – още, и още, и още. А трябва да се живее в АКСИОМАТА НА ЩАСТИЕТО.