- Какво е жизнен опит?

- Отново настъпваш греблото, но вече си с каска.