Хората са социални животни и емпатията – или съчувствието, способността на човек да съпреживява емоциите, чувствата и мислите на другите – е основен елемент от нашата същност. Смята се, че хората, които показват по-високи резултати на тестове за психопатия, нарцисизъм и макиавелизъм* (или т.нар. „тъмна триада“ на психологическите характеристики) страдат от липса на емпатия.

Ново изследване обаче показва, че в действителност нещата не стоят по този начин. Психопатите могат да изпитват съчувствие към другите, просто избират да не го правят.

За да достигнат до тези заключения, изследователите са подканили 278 души от цял свят да попълнят анонимно онлайн изследване, което е имало за цел да измери както техните нива на въпросната „тъмна триада“, така и когнитивните им способности.

Емпатията им е била оценявана по два начина.

Доброволците са направили теста за Индекс за междуличностна реактивност (IRI) - най-често използваният инструмент за изследване на емпатията. Той включва изказвания от типа „Преди да критикувам някого, аз се опитвам да си представя как бих се почувствал/а, ако съм на тяхно негово/нейно място“ и подканва участниците да определят степента, в която са съгласни с тях.

Втората част от оценката на емпатията включва теста за Многоаспектната емпатия (MET). При него участниците са подканени да разгледат 20 снимки с позитивни емоции и 20 с негативни и да определят кои според теб са положителните и кои – отрицателните. Неовата цел е да определи дали хората могат да познаят как се чувстват останалите.