Родителите често погрешно смятат, че всички проблеми с говора ще се решат от самосебе си, когато детето навърши шест или седем години. Защото, ако преди училище то има някакви трудности, те едва ли ще се решат бързо. Затова не бива да отлагате консултацията със специалист. 
Логопедът Ирина Березовская изброява  конкретни проблеми и ситуации, в които трябва да заведете детето си на специалист в по-ранна възраст.

На 2 години

Двегодишно дете се нуждае от логопед, когато не разбира речта на възрастен, не издава никакви звуци, не използва използва звукоподражателни звуци и не произнася прости думи.

За 3 години
На три години си струва да се консултирате с логопед, ако детето все още не прави изречения, говори на собствения си език, не произнася звуците: а, о, у, и, е, б, п, м, т, д, н, г, к, х, в, ф или у или , ако това, което излиза от устата му е пълна каша.

На 4 години

Сигнал за аларма на тази възраст: не произнася с, з, ц, прескача или пренарежда сричките, не познава цветовете, обърква имената на животни, зеленчуци и плодове.

Към петата година

До 5 -годишна възраст детето трябва да овладее всички аспекти на родната реч.
Струва си да се свържете с логопед, ако детето не произнася звуците ш, ж, ч, щ, прави грешки в окончанията, не знае как да преразказва или отговаря на въпросите с една дума.

На 6 години

Шестгодишно дете се нуждае от логопед, ако не произнася звуците р, л, не знае как да определи първия и последния звук в една дума, не може да запомни букви и да научи азбуката, не знае сезоните и бърка "дясно" и "ляво".

Специалистката напомня, че изброените отклонения в речевото развитие на детето могат да повлияят на психическото му развитие, да доведат до изолация или нерешителност, да понижат успеха в училище, затова е важно проблемите с речта да се решават навреме. 

Новите родители