Всяко младо семейство още с раждането на бебето си мечтае как то ще проговори и му се иска това да стане по-рано. Този процес може да се ускори и детето да овладее правилно речта. Как? Разказва логопедът и специалист по проблеми на обучението Алина Малошик.

Никога не е рано да започнете

За развитие на речта може и трябва да се говори от най-ранното детство. Системата на речта се формира дълго, докато детето започне да произнася първите осмислени думи.

В развитието на говора са важни интонацията, жестовете, контактът с очи, докосванията, усмивките. Всичко това формира невербалното общуване, невербалната реч, които впоследствие дават тласък на развитието на вербалната реч. Затова е нужно да се занимавате с развитието на речта още от пелените. Говорът на всяко дете преминава през такива различни етапи – „гукане“ на 2 месеца, изрази като „ба/бе/би/бу“ на 6 месеца и е така наречената експресивна реч на бебето.

Вялостта или отсъствието на тези етапи са повод да се обърнете към педиатър. Ако изброените етапи са своевременни, формирането на речта постепенно преминава към срички, думи и изречения.

Когато малкото вече е овладяло сричките, започнете обучение на прости, едносрични думи, свързани със ситуации и използвайте съответната интонация: „Ах“, когато се удивлявате, „Ето“, когато посочвате и т.н.

Заедно с това може да преминете към звукоподражания, когато озвучавате животните. Около годинка детето може да усвои, че котето казва „мяу“, кравата – „му-у“, влакът – „ту-ту“, а автомобилът – „би-бип“.

Умерено с красноречието

Когато детето започва да усвоява речта, родителят, който прекарва с него повече време, трябва да използва следното правило: да се обръща към малкото, като казва една дума в повече от него, за да не го претовари с прекалено многословие и бъбрене.

Ако детето казва една дума (например „пия“, „дай“, „мама“), то родителят може да използва словосъчетание от две думи, например „мама спи“, „отиваме на разходка“, „вечерята е готова“. Съответно, ако детето вече се е научило да запомня думи и словосъчетания, родителят, общувайки с него, вече може да му предложи комбинации от три думи. Така помага по-бързо детето да усвои речта и да започне да говори.

Майката, когато е по цял ден сама с бебето, има нужда да общува и често излива своя поток от красноречие именно пред него, описвайки му околния свят. Това не е лошо, но все пак трябва да се внимава с дългите и сложти описания, изрази и думи в този период.

Претрупаната, пренаситена майчина реч в общуването с малкото може да затормози развитието на неговия говор, защото детската психика не се справя с такъв обем от информация. Опростяването на речта е нужно, за да разбере и повтори детето. Възрастните в негово присъствие могат да говорят както си искат, но когато се обръщат към него е по-хубаво да използват достъпни за него изрази.

Покажете му силата на думите

Дайте му да разбере практически речта, например, как с помощта на думите можем да влияем на хората. За това е нужното да преминете от слова към действия, например, ако детето отива към майката, която седи, е достатъчно само да протегне ръка към нея, за да стане тя и послушно да тръгне след него. Хубаво е в такава ситуация да побудите детето да огласи своето желание, да каже „Ела“ или „Да тръгваме“, и само след това да станете и да тръгнете с него. Такава мигновена реакция на майката ще му покаже магията на думите и връзката им с действията.

Развивайте не само фината моторика

Всеки знае колко са важни заниманията с фината моторика за развитието на речта и навсякъде могат да се открият практически предмети за лепене, извайване, сензорни кутии и мозайки - тези занимания и игри за развитие, които стимулират речевите зони на мозъка, са в изобилие.

Но в допълнение към тях стимул за речта са спортът, ходенето, музиката и танците. Последното, между другото, влияе върху развитието на двигателното планиране - разбирането на човека какво да каже по-нататък, способността да свързва части от речта и изреченията. Заниманията с танци са нужни за развитието на логиката на речта.

И като цяло за психическото и когнитивно развитие на детето са полезни спортът, балетът и танците. Всеки нов навик формира нови невронни връзки в мозъка, а в резултат и неговото положително влияние на изразяването.

Да не забравяме и заниманията по сензорна интеграция, за развитие на умствените функции (памет, внимание, въображение, мислене, възприятие) и гимнастиката на пръстите, когато веселата ритмична рима се наслагва върху движенията на пръстите.

Продължава на страницата на Новите родители