Децата, които лъжат до 4-годишна възраст, постигат повече в живота си. Резултатите от канадско изследване сочат, че мозъчните процеси в ума на малките лъжци са индикатор на по-висока интелигентност.

„Родителите не бива да се притесняват, ако детето им лъже от малко”, отбелязва д-р Канг Лий – директор на Института за детски изследвания към Университета Торонто.

„Това не означава, че когато пораснат, децата им ще станат патологични лъжци”, успокоява той. „Почти всички деца лъжат. Лъжите са знак, че те са достигнали крайъгълен камък в развитието си.”

Децата с по-добро когнитивно развитие обикновено лъжат, за да прикрият следите си. Те развихрят фантазията си и мамят, пазейки истината в задния дял на мозъка си. Често по-късно те предпочитат кариерата на банкери.

В канадското проучване участват 1700 деца и тийнейджъри до 17-годишна възраст. Оказва се, че способните да лъжат сред тях са достигнали по-висока степен на развитие на ума. Към бройката на малките лъжци се причислява всеки пети участник в експеримента. Най-способни да лъжат са децата до 4 г.

Честността на подрастващите е тествана, като им е забранено да си взимат от играчите, разположени зад гърба им в дъното на стаята. Реакциите им към забраната са заснети с видеокамера.

Източник: BBC