Генетичен тест прогнозира склонност към самоубийство с 90% точност при хората в най-голям риск. Учени от Университета Джон Хопкинс твърдят, че са открили химична промяна в един човешки ген, която може да доведе до прост кръвен тест, който изчислява риска от самоубийство. Генът, известен като SKA2, е замесен в начина, по който мозъкът отговаря на стресовите хормони, съобщава изследването, публикувано в The American Journal of Psychiatry

По думите на ръководителя на изследването Захари Камински: 

„Самоубийството е голям и предотвратим проблем на общественото здраве, но досега сме били възпрепятствани в усилията си за превенция, защото нямаме консистентен начин да определим хората, които са с по-голям риск да се самоубият.

С тест като нашия може да сме способни да намалим процента на самоубийствата като идентифицираме тези хора и се намесим достатъчно рано, за да предотвратим катастрофата.“

В изследването са взети проби както от здрави хора, така и от хора с психични заболявания. 

Генетичният анализ показва, че сред хората, които са загинали в следствие на самоубийство генът SKA2 e бил генетично мутирал. Въпреки че ДНК последователността е същата, генът е имал в добавка химично вещество, известно като „метилова група“. Хората, които са се самоубили, имат високи нива на метилация на този ген. 

Учените са тествали прогностичната сила на теста, като са го приложили върху кръвни проби на хора, за които е било известно, че са риск от самоубийство, отчасти защото вече са правили опит. При хората с най-тежък риск от самоубийство, те са открили, че тестът е 90% точен. Сред младите хора тестът е бил с 96% точен. Точността е спаднала до 80%, когато са били включени хора с по-малък риск. 

Според Камински този резултат е значителен: 

„Открихме ген, който мислим, че може да е много важен за стабилно идентифициране на набор от поведения – от мисли за самоубийство до опити и действителното извършване.“

Източник: PsyBlog