При краткотрайните връзки жените предпочитат партньори с по-широки лица, откри ново изследване. Мъжете с подобни форми се възприемат като по-доминиращи и по-агресивни. Широките лица се свързват и с по-висок шанс на оцеляване при ръкопашни схватки на живот и смърт.

“Нашите резултати показват, че в рамките на три минути (по време на среща в реалния живот) жените установяват, че по-доминиращите мъже с широка форма на лицето са по-привлекателни за краткосрочна връзка. Съответно - те желаят да излязат на друга среща с тях”, коментира д-р Катрин Валънтайн, водещата авторка на изследването.

За целите на анализа учените са измервали съотношението между ширината на лицето и височината му.

“Предишни изследвания вече са свързвали широките лица при мъжете с оцеляването в ръкопашни битки, повишена агресия, себеоценка за доминираща мощ и финансов успех като мениджъри. Нашите резултатите показват, че тази геометрична форма на лицето е и добър индикатор за доминиращ характер и увеличава интереса на жените в условия на срещи с цел партньорство”.