Оказва се, че различните хора имат различни предпочитания за имена и лица, които да “вървят” заедно едно с друго.  Така например, имена, които имат звук, които изисква окръглянето на устата, като “О”, вървят по-добре с по-окръглени лица. Ъгловато звучащи имена, като Петър, вървели по-добре с по-ъгловати лица.

Психолозите са тествали това като са направили проучване на подбрани двойки имена и лица. Понякога имената са “пасвали” на лицата, а понякога – не. Данните от анализа сочат, че хората предпочитат, когато двете вървят заедно. Учените са проучили въпроса и в конкретна практическа посока: те са се запитали, дали е по-вероятно хората да гласуват за политически кандидати, чийто имена пасват на техните лица?