Пръстите на всеки човек имат различна форма. Големи, малки, с изпъкнали кокалчета или дълги и фини като на пианистка. И въпреки че са уникални, все пак могат да се разделят грубо на три категории. Тип А: дълги и прави, с плоска и равна горна повърхност. В: дълги пръсти, леко закривени на една страна и заострени към върха. Тип С: пръсти с дебели и неравномерни кокалчета и закръглена горна повърхност.

Ако пръстите ви са прави без издутини по кокалчетата, вероятно сте от хората, които крият грижливо личния си живот и предпочитат да пазят своите чувства и тайни за себе си. Трудно е човек да опознае истинското ви „аз“, защото сте склонни да се ограждате с високи стени, които само най-близките ви могат да ги преодолеят. В същината си вие сте емоционални, състрадателни и се отнасяте с любов към животните. Сред приятелите си сте известни с голямото си сърце и уникалното си чувство за хумор.

Ако пръстите ви са леко изкривени от едната страна, вие сте верни и лоялни и никога не изоставяте приятели в беда. Бързо се влюбвате, понякога дори прекалено бързо. Охотно подарявате сърцето си на някого, който лесно може да го разбие. По тази причина понякога се съмнявате в себе си и не се чувствате особено добре сред непознати. Но пониженото самочувствие не ви пречи да си поставяте ясни цели и когато си наумите нещо, обикновено го постигате.

Ако пръстите ви са с издадени кокалчета, вие сте изключително емоционални и понякога с мъка контролирате чувствата си. Въпреки че сте като отворена книга, много често сте силно подвластни на емоциите си и настроенията ви се менят непредвидимо. Вкопчвате се в предмети, хора или животни, но и лесно ги изоставяте, ако се налага. Искате да угодите на всички и нерядко поставяте собствените си потребности и желания на второ място.