Удрянето на камък в камък и триенето на пръчки са двете най-основни техники за палене на огън, но не е ясно кой човешки вид пръв e успял да ги усвои За да се опитат да разрешат загадката, изследователи анализират когнитивните процеси, необходими за всеки от методите, и установяват, че неандерталците и хомо сапиенс вероятно са открили различни начини за палене на огън.

Точно кога за първи път сме овладели изкуството на подпалването е нещо, което подлежи на обсъждане, като някои доказателства сочат, че древните хора са използвали огъня още преди 2 милиона години, докато други учени смятат, че първите контролирани пламъци са пламнали едва преди 200 000 години. И макар че авторите на новото изследване не могат да посочат точно първия умишлен пожар в историята, те предлагат някои интересни хипотези относно произхода на двете основни пиротехники.

Ако искаме да разпалим иска например, трябва да чукнем кремък в подходящата скала – например железен пирит. Интересно е, че макар да няма археологически или етнографски доказателства за използването на този метод в Африка, ранни инструменти за палене на огън от този вид са открити в обекти от горния палеолит в цяла Европа.

Като се има предвид, че по това време неандерталците са обитавали Евразия, авторите на изследването предполагат, че въпросният изчезнал човешки вид може да е бил ползвател на тези древни комплекти за палене на огън. След като анализират какво ниво на интелигентност е необходимо за овладяване на техниката, те обясняват, че най-сложната фаза на паленето на огън при нея е да се разбере как искрата да се превърне в пламък, като първо се подхрани в жарава.

Изследователите отбелязват, че древните ни братовчеди вероятно са били достатъчно умни, за да се ориентират в тази концепция и според тях няма причина да твърдим, че те не са създали гореспоменатата техника.  

Огньовете, създавани при триене обаче, са малко по-сложни за овладяване и включват използването на два различни вида дървесина. За да се получи жарава с помощта на свредло, вретеното от твърда дървесина трябва да бъде заострено, за да влезе в прорез, изрязан в плоска дъска за огън от иглолистна дървесина.

По този начин, вместо просто да се използват материали, които естествено се намират в околната среда, този метод изисква използването на специално създаден за целта комплект инструменти с множество взаимосвързани части. Като се има предвид, че повечето групи ловци-събирачи и днес използват тази техника, авторите на изследването предлагат, че тя вероятно е уникална за хомо сапиенс.

За съжаление, древните инструменти за паленето на огън по този начин не могат да бъдат открити в археологическите записи, тъй като дървесината не може да оцелее през дълги периоди от време. Въпреки това фактът, че в Африка не са открити приспособления за създаването на огън с искра (както и наличието на други доста сложни древни инструменти), предполага, че първите съвременни хора, появили се на континента, вероятно са създавали пламък чрез триенето на дървесина.

комплекти за създаването на огън с искра, съчетан с наличието на други изключително сложни древни инструменти, предполага, че първите съвременни хора, появили се на континента, вероятно са използвали удряне на огън, за да създават пожари.

Впоследствие различни групи хомо сапиенс вероятно са напуснали африканската савана и са заселели останалите части от земното кълбо.

Изследването е публикувано в Cambridge Archaeological Journal.

Източник: IFLScience