Запитвали ли сте се някога защо дървата в камината или съчките в лагерния огън пукат и пращят така приятно? И защо иглолистната дървесина е по-шумна от широколистната?

Ако обичате през лятото да печете картофи на открит огън или през зимата да се топлите край огнището, познавате различните шумове, които издава изгорялото дърво.

На какво се дължи това?

Във вътрешността на клоните има множество клетки, в които дървото може да съхранява вода. В редица от тях все още е останала малко. Наистина, количествата са микроскопични, но имат  ясно доловим звуков ефект: когато се нагорещи, водата се превръща в пара. Тя се разширява, понеже има нужда от повече място от водата. Тогава стените на клетката се пукат и експлозията се чува. Тези миниатюрни взривове обаче са толкова тихи, че ги долавяме като пращене.

Боровата дървесина пука по-силно от дъбовата, защото иглолистните дървета освен вода имат и смола в ствола си.