Често е трудно да се разбере кога някой лъже. Поне когато не го прави открито. Учени от бизнес школата при Станфордския университет са изследвали какви клишета използват лъжците въз основа на тримесечните отчети, представени от ръководителите на американски фирми пред акционерите и служителите на близо 20 000 конференции. Те са проучили избора на думи, с които шефовете отправят своите послания.  

Според изследователите следните сигнали издават лъжа:

Сигнал 1: Общи приказки вместо конкретни факти

Шефове, които лъжат, по-често се аргументират с общи приказки от рода на „Както вече знаете“ и избягват конкретни изказвания във връзка със стойността на предприятието (акционерна стойност).

Сигнал 2: Проявяват прекален ентусиазъм

Според изследването ръководители, които лъжат, са склонни да украсяват изказванията си с надути фрази, изразяващи ентусиазъм. Така например вместо да опишат нещо като „хубаво“, те го определят като „фантастично“. Скритата цел е да изглеждат по-убедителни.

Сигнал 3: Използват трето лице вместо „аз“

Друг признак за лъжа е, че говорещият избягва думата „аз“ и по-често употребява трето лице множествено число („те“).

Сигнал 4: Ругаят

Който употребява по-често ругатни, също е възможно да лъже.

Сигнал 5: Вмъкват по-малко паразитни думи

Който говори подчертано гладко и се въздържа да използва от време на време някое-друго колебливо „ъ-ъ-ъ“ или „хм“, очевидно си е подготвил речта предварително, боейки се да не му се изплъзне някоя лъжа от устата.