Нормален работен ден. Работите си кротко зад бюрото и фигурата на шефа се прокрадва зад гърба ви. Точно в този момент, разбира се, ще се случи нещо, което не трябва, и шефът ви услужливо ще ви го посочи. Как да му кажете, че не сте виновни вие, въпреки че ужасно ви се иска.

1. „Не го знаех.”

Кога да го използвате: в ситуации, когато наистина грешката е ваша, но е породена от липса на достатъчно информация.

Защо върши работа: онова, което не знаете, просто не го знаете. Когато го научите, се предполага, че повече няма да допускате същата грешка. Понякога в работата е полезно да ползвате минимум информация. Освен това задайте допълнителни въпроси – ще направи добро впечатление.

2. „Направих го по този начин, защото…”

Кога да го използвате: когато човекът, който ви обвинява, пропуска контекста на случилото се.

Защо върши работа: този е противоположният на по-горния сценарий. Някой ви е обвинил, че сте направили нещо не както трябва, въпреки че логиката е на ваша страна. Има съвсем ясно логическо обяснение защо сте го направили именно по този начин. Сега е моментът да изложите доводите си на човека, който ви е размахал пръст, и да го убедите, че случилото се не е грешка, а съзнателен избор.

3. „Струва ми се, че е станало недоразумение, нека го обсъдим на работната среща с екипа?”

Кога да го използвате: в ситуации, когато сте обвинени за нещо, което всъщност е оплескал някой от колегата ви.

Защо върши работа: несъмнено това е най-сложната от трите ситуации. От една страна, отчаяно искате да покажете, че нямате нищо общо с това. От друга страна, не искате да „натопите” колегата си – няма да направи добро впечатление нито на шефа, нито на колегите ви. Ако темата се постави за обсъждане с целия екип, може да се излезе от неприятната ситуация, като въпросът се превърне от личен в колективен и стане предмет на разговор за целия отдел.

Ако никое от по-горните предложения не е приложимо, винаги можете да се измъкнете с думите „Съжалявам”, „Няма да се повтори”, „Прав сте, сега разбирам” и т.н. Най-важното е да запазите репутацията си и да покажете, че сте човек, който приема отговорно задълженията си и на когото може да се разчита.

Цветелина Велчева по материали от themuse.com