Социални антрополози от САЩ твърдят, че екстровертите са по-склонни да манипулират хората, с които общуват, в сравнение с интровертите. За резултатите от проучването разказва „Индипендънт“.

200 студенти с бакалавърска степен са участвали в игра, която им позволявала да спечелят пари, ако ги инвестират в обща банка. На единия случай им било разрешено да не разкриват финансовите си планове, а във втория били задължени да го сторят.   

Екстровертите повече от интровертите били склонни да използват ситуацията в своя полза. В първия случай екстровертите оставяли за себе си повече пари от интровертите, докато във втория случая – обратното – искали да се покажат по-щедри. И в двата случая интровертите почти не променяли тактиките си.

Учените се опитали да определят влиянието на наказанията и наградите върху екстровертите и интровертите в условията на социално взаимодействие. Те смятат, че поведението на екстровертите е свързано с особеностите на възприятията на тези хора в прехода от ваимодействие в свободни условия към социално сътрудничество.

Резултатите могат да породят нова хипотеза за биологичните особености на индивидуалните поведенчески разлики, както и към по-доброто разбиране на двустранното взаимодействие между личността и социалните институти.

В психологията интровертността и екстровертността са свързани с ориентацията на личността към вътрешния или външния свят. За пръв път такава класификация предлага швейцарският психиатър Карл Юнг, но далече не всички учени са съгласни с нея.

Източник: Мениджър Нюз