Макар да не четем мисли, мозъкът ни има способност доста добре да предвижда какво ще предприемат другите хора. Невробиолози са установили точно кои зони на мозъка отговарят за това полезно умение.

За да разберат как става това, Шинсуке Сузуки и Хироюки Накахара от института RIKEN за изследвания на мозъка провеждат експеримент с помощта на функционален магнитен резонанс (fMRI). Участниците в него играят компютърна игра, при която трябва да предсказват действията на другите на базата на предишните им ходове.

Изследователите установяват, че две зони в префронталната мозъчна кора се активират, когато участниците се опитват „да четат мислите” на опонентите си. Сигналът в едната определя колко възнаграждаващо ще бъде дадено решение за другия. Наричат го „сигнал на възнаграждението”. Другият е т.нар. „сигнал на действието”. Той включва очакваното действие и това, което другият човек в действителност прави – различно или не от очакваното. Според изследователите тези две области на мозъка работят заедно, за да намерят баланса между предполагаемите и действителните избори.

Някои хора споделят сходни ценности с нас – сигналът на възнаграждението ще ни бъде достатъчен, за да предвидим решенията им. Но хората, които имат други ценности може да са много различни – тогава сигналът на действието става особено важен, обяснява Шинсуке Сузуки.

Вероятно един ден ще разберем как и защо хората могат да предвиждат поведението на другите, дори и на различните от тях. Това знание би помогнало за подобряване на политическите, образователните и социални системи в човешките общества, казва другият автор на изследването, Хируки Накахара.