За намеренията и действията

28 октомври 2017 г., 18:50
5225

Shutterstock

Веднъж Учителят задал следната гатанка на своите ученици:

- На брега седели три жаби. Една от тях решила да скочи във водата. Колко жаби останали на брега?

Учениците се спогледали, готови да прихнат пред очевидно лесния отговор. Но един от тях изпреварил всички:

— Три… - казал неуверено той за изненада на всички останали.

— Точно така! – усмихнал се доволен Учителят.

Да, едната жаба решила да скочи, но нищо повече не направила. Никога не бъркайте действието с вземането на решение.

 

Коментари