Африканска жаба бик (Pyxicephalus adspersus) е вид жаба от семейство Pyxicephalidae. Разпространена е Северна Америка, Южна Африка и Европа.

Явлението канибализъм е често срещано при тези животни. При определени условия няма да й мигне окото и би изяла събратята си, включително и членовете на семейството.

Жабата бик е и единственото животно, което никога не спи.

Големината й достига до 20 см и е най-активна нощем.

Слави се като най-добрия скача сред жабите. Може да скача на разстояние, равняващо се на 18 пъти собствената й дължина. Това е все едно човек, висок 1.6 м, да скочи на разстояние от близо 30 метра. Тази способност се дължи на факта, че мускулите й са много по-еластични в сравнение с тези на бозайниците.

Името й произлиза от глухите звуци, които издава, наподобяващи рев на бик – те се чуват на разстояние до 2 км. Чрез тях звуци жабата бик съблазнява женските.