Ако сте попадали на видео клипове в YouTube, в които кучета се опитват да спасят своите стопани от басейни, то тези скорошни открития, публикувани в PLOS ONE, вероятно няма да ви изненадат. Изследователите решават да проверят дали има нещо вярно в историите за прословутите кучета тип Ласи и откриват, че да – кучетата наистина искат да спасят своите стопани. Проблемът е, че не винаги знаят как точно да го направят.

Учените подлагат 60 кучета и техните стопани на поредица от тестове, за да проверят до каква степен животните искат да спасят хората (без да се бърка техният мотив с желание за храна или утеха). Разиграват се три сценария, както може да видите във видеото по-долу. В единия от тях стопанинът е затворен в кутия и плаче за помощ, в другия – кучето вижда, че в кутията се пуска вкусно лакомство, а в третия – стопанинът стои в кутията, но е напълно спокоен и чете на глас. Същият тип кутия е използвана във всеки един сценарий – тя е имала лека вратичка, която много лесно е можела да се отвори от кучето (стига да знае как).

Учените откриват, че мотивацията на кучето да спаси викащия за помощ стопанин и да вземе вкусното лакомство е била приблизително една и съща. Около 1/3 от кучетата успяват и в двата сценария.

Изследователите достигат до заключението, че познанието на кучето по отношение на механизма на вратата може би е фактор при достигането на стопанина. След като взимат предвид способността на кучето да отваря врати, учените откриват, че животните „освобождават“ своите стопани по-често, когато те викат за помощ, отколкото когато са спокойни. Това означава, че макар и за някои кучета търсенето на контакт със стопанина е била основна мотивация, желанието да ги достигнат, когато са били в потенциална опасност, е било много по-голямо.

Не на последно място – кучетата са изглеждали видимо притеснени, когато стопаните са викали за помощ. Те или са скимтели, или са лаели. Според изследователите това показва как нашите емоции могат да бъдат пренесени към домашните любимци.

„Дори без специално обучение много кучета ще се опитат да спасят своите стопани, които са се озовали в някаква опасна ситуация. И ако се провалят, можем ясно да видим колко разстроени са те“, казва  психологът Клайв Уин от щатския университет в Аризона. „Нашето изследване показва, че кучетата наистина ги е грижа за нас.“

Източник: IFLScience